Akadálymentes honlap Mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés? Azt a folyamatot nevezzük így, amely során a számunkra feleslegessé váló anyagokat - jellemzően a csomagolási hulladékokat - már a keletkezésük helyén (háztartásban, intézményekben, hivatalokban, üzemekben) anyagfajtánként különgyűjtve másodnyersanyagként továbbadjuk hasznosítás céljából.

Azért fontos, hogy már keletkezésükkor tisztán különkezeljük a csomagolási hulladékokat, mert csak így jutunk hasznosításra alkalmas jó minőségű másodnyersanyaghoz, ezzel megkönnyítve és gazdaságosabbá téve hasznosításukat. Óvjuk vele környezetünket, mert:
  • a lerakókra kevesebb hulladék kerül, csökkentve ezzel a környezeti terhelést, növelve viszont lerakóink élettartamát;
  • értékes másodnyersanyagokhoz juttatjuk az ipari szektort, ezzel védve véges nyersanyagkészleteinket és csökkentve a feldolgozásukhoz szükséges energiaigényünket;
  • a csomagolási hulladékok hasznosítása jelentős energiatakarékossággal jár, hiszen kevesebb technológiai lépés szükséges az új termék előállításához.
Hogyan tud Ön is bekapcsolódni a szelektív hulladékgyűjtésbe? Ha végiggondoljuk, kis odafigyeléssel, komoly beruházás nélkül, némi elszántsággal magunk is belevághatunk otthon a hasznosítható csomagolási hulladékok különgyűjtésébe. A gyűjtőszigetek tiszta, könnyen felismerhető, laposra taposott, egynemű anyagokat fogadnak csak be, ezért az otthoni gyűjtésnél is ezeket a szempontokat kell figyelembe venni. Amennyiben ezeket betartjuk, nincs szükség nagy helyre, új és drága kukára háztartásunkban. A tiszta anyagokat akár papírdobozban, vagy műanyag zacskóban is gyűjthetjük, s később a gyűjtőszigetnél helyezzük el az anyagfajtájának megfelelő konténerben.

A különgyűjtés csak akkor érheti el célját, ha az alábbi dolgokat figyelembe veszszük:

Hogyan, milyen szempontokat tartsunk szem előtt a szelektív gyűjtés során?
  • A különgyűjtött anyag tiszta, egynemű, szennyezőanyagtól (ételmaradéktól) mentes legyen.
  • A folyadékokat és ételmaradékokat, öblítsük ki a palackokból, vegyük le fémzárókupakjukat!
  • A kartondobozokról, papír alapú csomagolóanyagokról a nagyméretű fémkapcsokat, impregnált, vegykezelt, más tulajdonságú anyagokat (boríték ablak, műanyag tok) távolítsuk el!
  • A hasznosítható csomagolásokat mindig az anyaguknak megfelelő konténerbe helyezzük el!
  • Csak a tájékoztatókon szereplő hulladékfajtákat gyűjtsük külön, az ott nem jelzett anyagokat - a veszélyes-, vagy különleges kezelést igénylő hulladékok, építési/ bontási törmelékek, vagy zöldhulladékok kivételével - a maradék (kommunális) hulladékok közé tegyük!
Cégadatok
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Kistó utca 8.
Székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Közérdekű adatok