Akadálymentes honlap

Egységes Közadatkereső Rendszer

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
 
1.1.1. Elérhetőségi adatok
A társaság cégneve: "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
A társaság rövidített cégneve: "VHK" Nonprofit Kft.
 
A társaság székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
A társaság telephelye: 8200 Veszprém, Kistó u. 8.
 
Postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1155
E-mail: hulladek@vhkn.vkszrt.hu
Honlap: www.vhkn.hu
 
Ügyfélszolgálat:
Veszprém, Haszkovó út 11/A 
 
Hétfő: 08:00-14:00
Kedd: 07:00-19:00
Szerda: szünnap
Csütörtök: 08:00-14:00
Péntek: 08:00-12:00
 
Email: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu
 
Tel: +36 88 949 849
 
1.1.2. A szervezeti struktúra
 
 
1.1.2. A szerv vezetői
 
Czaun János
ügyvezető
E-mail: hulladek@vhkn.vkszrt.hu
 
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
1.4. Közalapítványok
 
 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
1.5. Lapok
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 
1.7. Költségvetési szervek
 
E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 
 
 
 
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.3. Közszolgáltatások
 
2.3.1. Közszolgáltatások megnevezése
 
  • Háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtés 
  • Lom hulladék gyűjtés
  • Zöld hulladék gyűjtés
  • Szelektív hulladék gyűjtés
  • Veszélyes hulladék gyűjtés
  • Hulladékgyűjtő telephely üzemeltetése
  • Hulladékudvar üzemeltetése
 
2.3.2. Közszolgáltatások tartalmának leírása
 
2.3.3. A közszolgáltatás igénybevételének rendje
 
2.3.4. A közszolgáltatások díja
 
2.4. A szerv nyilvántartásai
 
2.5. Nyilvános kiadványok
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.6. Döntéshozatal, ülések
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.7. A szerv döntséei, koncepiók, tervezetek, javaslatok
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.8. Pályázatok
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.9. Hirdetmények
 
http://www.vhkn.hu/Hirek
 
2.10. Közérdekű adatok igénylése
 
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekintézésének rendje
Az adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre az Info tv. 28. §- 31. § rendelkezéseinek megfelelően.
 
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve
 
Czaun János
ügyvezető
 
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes elérhetősége
 
Postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1155
E-mail: hulladek@vhkn.vkszrt.hu
 
2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 
Adatvédelmi felelős:
Neve: Infornax Szövetkezet
Címe: 8200 Veszprém, József Attila u. 9.
E-mail: dpo@vhkn.vkszrt.hu
 
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
"VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. statisztikai azonosító száma: 24814058-3811-572-19
 
2.10.6. A köfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználásra, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 
 
2.10.7. Azon körédekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelykben a közfeladatot elátó szerv az egyik szerződő fél
 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
 
2.11. Közzétételi listák
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
 
3.1.1. Vizsgálatok ellenőrzések listája
 
Adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 
Adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
 
Adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
3.1.5. Működési statisztika
 
Adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
 
3.2.1. Éves költségvetések
 
Adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
3.2.2. Számviteli beszámolók
 
 
Adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
 
Adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
3.3. Működés
3.3.1. A foglalkoztatottak
 
3.2.2. Támogatások
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.2.3. Szerződések
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.2.4. Koncessziók
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.2.5. Egyéb kifizetések
 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.2.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
 
Adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
3.2.7. Közbeszerzés
 
 
Ajánlati felhívások
 
 
Tájékoztató az eljárás eredményéről
 
 
Szerződések
 
 
 
 
Cégadatok
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Kistó utca 8.
Székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Közérdekű adatok