Akadálymentes honlap

A hulladékról szóló 2012. évi XCLXXXV. tv. a települési önkormányzatok kötelező feladataként írja elő a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) rendelete alapján helyi rendeletében szabályozza Veszprémben a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

Társaságunk a települési hulladékgyűjtés területén ún. regionális feladatot lát el. Veszprém városán kívül további 26 településen végezzük tevékenységünket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és az adott Önkormányzatok települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete alapján.

A háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a veszprémi gyűjtőkörzetbena hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül az ÉBH Nonprofit Kft. közreműködőjeként cégünk, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

A lakosságnál az edényzet típusa az 60 l-től 1100 literes edényzetig méretig terjed, mely edénytípusokat valamennyi gyűjtőjárművünk képes üríteni.

Közegészségügyi szempontból szükséges a gyűjtőedényeket hetente legalább egy alkalommal ürítenünk. A gyűjtőedények befogadóképességének és elhelyezhetőségének figyelembevételével a tömbházas körzetekben az ürítés gyakorisága lehet akár hetente kettő, illetve három alkalom is.

Cégadatok
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Kistó utca 8.
Székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Közérdekű adatok