Akadálymentes honlap

A szelektív hulladékok gyűjtését, előkezelését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként cégünk, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

A hatályos önkormányzati rendeletek alapján 2016. január 2-tól a „VHK” Nonprofit Kft., mint közszolgáltató házhoz megy a szelektív hulladékért.

A lakosság számára e többletszolgáltatás nem jár külön költséggel. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása edények használatával valósul meg.

A gyűjtéshez rendszeresített szabvány edények ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejében díjmentesen átvehetők, a Veszprém, Haszkovó u. 11/A. szám alatt. Az átvételhez személyi igazolvány, lakcímkártya és 3 hónapnál nem régebbi hulladékszállítási számla bemutatása szükséges.

A gyűjtőeszközök kiosztását követően a háztartásában képződő, újrahasznosítható hulladékokat, a kommunális hulladéktól elkülönítetten – szelektíven – az edényben kell gyűjteni, és azt az elszállítás napján, az ingatlan előtti közterületre reggel 6 óráig kell kihelyezni.

Az edényekbe helyezhető hulladékfajtákról részletes leírás az eszközök átvételekor kapott útmutatóban olvasható, de ez az információ a gyűjtőedényekre helyezett matricákon is feltüntettük. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy amennyiben az edényben a leírtakkal ellentétben más jellegű hulladék is található (pl. kommunális hulladék) úgy a begyűjtést a közszolgáltató nem fogja elvégezni.

szelektív sziget

A begyűjtést havi egy alkalommal végezzük el, ennek pontos időpontjáról az alábbi talál részletes információt. Kérjük, ezeken a napokon a gyűjtő eszközöket reggel 6 óráig helyezzék ki!

    Elszállítás
kezdetének
időpontja
Körzet Városrészek Területi meghatározás
1. Minden hónap első hétfő Veszprém1 Újtelep Jutasi út - Budapest út. páros oldala - külső körgyűrű által bezárt terület, amelybe még bele tartozik az Erdész u. és Jutaspuszta is.
Garázstelepen elkülönített gyűjtést nem végzünk.
Jutasi úti lakótelep
Bakonyalja
Jutaspuszta
2. Minden hónap első kedd Veszprém2 Cholnoky város Budapest út páratlan oldala külső körgyűrű- Füredi u. Mártírok u. által bezárt terület Egry J. u.- József A. u. páros oldal által bezárt terület,hozzátartozik Szabadságpuszta is Garázstelepen elkülönítetett gyűjtést nem végzünk.
Szabadság puszta
Egyetem város (Nándor telep, Hóvirág telep, Egry J. utcai lakótelep)
Füredi domb
3. Minden hónap első csütörtök Veszprém3 Dózsaváros (Temetőhegy, Pajtakert) József A. u. páratlan oldalától - Pápai u. - Dózsa Gy. u. - Óvári F. u. - Brusznyai Á. u. - Jutasi u. a Kopácsi utcáig - Kopácsi u. - Fenyves u. - Házgyári u. által bezárt terület. Hozzátartozik még a Takácskertben lévő utcák
Belváros
Jeruzsálemhegy (Endrődi úti ltp., Takácskert)
Veszprémvölgy
4. Minden hónap első péntek Veszprém4 Csererdő lakótelep A területhez tartozik még a Lődombi u. - Kapitány u. - Apród u. - Bedevölgy u. is.
Kádárta
Gyulafirátót
Ssz. Elszállítás időpontja Körzet
1. minden hónap második hétfő Olaszfalu-Eplény
2. minden hónap második kedd Márkó-Bánd-Hárskút
3. minden hónap második csütörötk Csehbánya-Városlőd
4. minden hónap második péntek Herend
5. minden hónap harmadik hétfő Szentgál
6. minden hónap harmadik kedd Tótvázsony-Hidegkút
7. minden hónap harmadik csütörötök Nemesvámos-Veszprémfajsz
8. minden hónap harmadik péntek Felsőörs-Szentkirályszabadja
9. minden hónap negyedik hétfő Sóly-Hajmáskér
10. minden hónap negyedik kedd Nagyesztergár-Pénzesgyőr-Lókút
12. minden hónap utolsó kedd Zirc
13. minden hónap utolsó csütörtök Borzavár, Porva, Bakonynána
14. minden hónap utolsó péntek Bakonybél
15. minden hónap utolsó szerda Pétfürdő

Kérjük, segítse a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének kialakítását! Legyen partnerünk környezetünk védelmében, természeti erőforrásaink megóvásában!

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban feltett, gyakran ismétlődő kérdésekre az alábbi oldalon talál válaszokat: GYIK

A „VHK” Nonprofit Kft. célkitűzései között hangsúlyos szerepet játszik a környezet védelme. Ennek elérése érdekében kiemelt figyelmet fordít a hulladékgazdálkodás területén a hulladéklerakóra kerülő szemét mennyiségének csökkentésére, hogy minél több hulladék kerülhessen hasznosításra.

A "VKSZ" Zrt. cégünk jogelődjeként Veszprémben gyűjtőszigetes rendszert épített ki, ami a kezdeti 40 szigetről a 2002-es évre 111 szigetre bővült, ez a szám a környező települések csatlakozásával folyamatosan növekszik, így 2013-ra elérte a 240 helyszínt. Az őrzés nélküli folyamatosan rendelkezésre álló szigeteken a lakosság ingyenesen elhelyezheti a papírhulladékát (hullámkarton, újságpapír), a műanyag csomagolási hulladékát, a kiürült italos kartondobozokat, az alumínium italos dobozokat, valamint az üveghulladékát.

szelektív sziget

Ezeken a gyűjtőpontokon anyagtípusonként különböző színű és méretű edények kerültek a közterületekre. A konténereken lévő felirat és piktogram segíti Önöket, hogy a hasznosítható csomagolási hulladékokat pontosan gyűjtsék. A „VHK” Nonprofit Kft. köszöni mindenkinek, hogy a gyűjtőkonténereket a feliratoknak megfelelően használja és a szigetek környékén sem helyez el szemetet.

A jelentősen megnövekedett mennyiségeknek köszönhetően szükségessé vált az edényzetek cseréje. Az új típusú edények esztétikusabbak, az időjárás viszontagságainak jobban ellenállóak és lényegesen több hulladék befogadására alkalmasak.

A helyszínek kiválasztásánál fontos szempont, hogy a szigetek könnyen és gyorsan megközelíthetőek legyenek és a közlekedést se akadályozzák.

A szigetek folyamatosan, a lakossági igényeket, a település szerkezetét és geológiai adottságait figyelembe véve kerültek kialakításra. Cégünk, hogy a jogszabályi változásoknak és a lakossági elvárásoknak minél magasabb szinten eleget tegyen, folyamatosan fejleszti szelektív hulladékgyűjtő rendszerét.

Szigetek anyagfajták szerinti ürítésének időpontja:
Anyag fajta Veszprém Zirc és térsége Pétfürdő Egyéb települések
Papír hétfő, csütörtök két hetente péntek csütörtök kedd (telítettség függvényében csütörtök)
Műanyag hétfő, szerda, péntek kedd csütörtök kedd, péntek
Üveg szerda kedd telítettség függvényében kedd (telítettség függvényében)
sziget ürítés
sziget ürítés

Veszprémben az 1997-es induló év óta több mint 12-szeresére nőtt a lakosságtól szelektíven begyűjtött anyagok mennyisége. 2014-ben több mint 1.082 tonna hasznosítható hulladék került a lerakók helyett másodnyersanyagként a feldolgozó iparhoz, ehhez az eredményhez 2014-ben minden veszprémi lakos átlagosan 17 kg hulladék szelektálásával járult hozzá. Így Veszprém országos viszonylatban is a legtöbbet szelektáló városok közé tartozik!

Az eddigi tapasztalatok szerint a veszprémiek kötelességüknek tartják a környezet megóvását. Évről évre egyre többen kapcsolódnak be a vidéki települések közül is a háztartásokban keletkező csomagolási hulladékok szelektálásába. 2012. évre Cégünk szolgáltatási területének már 26 települése csatlakozott a szelektív hulladékgyűjtéshez. Ezeken a településeken is fokozatosan nő a hasznosításra átadott hulladék mennyisége, mely 2014. évben már túllépte a 252 tonnát.


Lakossági, szelektíven begyűjtött anyagok mennyisége Veszprémben (kg)

Anyagfajta 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Lakosság (kg)
Hullámkarton 52 636 37 630 49 754 51 490 53 315 80 962 172 378 299 254
Vegyes papír* 35 680 87 900 128 271 204 440 130 714 144 259 313 930 412 099
PET palack 0 0 6 000 5 709 11 221 23 257 43 860 56 383
Társított - - - - - - - 9 520
Vegyes üveg 0 6 980 15 500 16 962 20 075 52 217 76 348 84 952
PE fólia - - - - - - - -
Alumínium italos doboz - - - - - - - -
PP+HDPE flakon - - - - - - - -
Összesen 88 316 132 510 199 525 278 601 215 325 300 695 606 516 862 208
Változás megelőző
évhez képest %
- 150% 151% 140% 77% 140% 202% 142%
* csomagolóanyag hányad nélkül
** várható
Anyagfajta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lakosság (kg)
Hullámkarton 197 153 162 823 202 673 178 830 100 627 54 743 63 872 60 460
Vegyes papír* 468 360 626 549 711 822 669 738 794 290 969 359 801 587 688 471
PET palack 67 114 73 139 124 245 97 254 95 214 101 479 110 875 98 553
Társított 10 185 11 135 15 650 19 850 16 980 18 740 20 141 30 030
Vegyes üveg 120 769 159 110 165 553 189 059 158 220 164 690 227 070 243 585
PE fólia - - - - - - 13 460 46 340
Alumínium italos doboz 67 0 6 0 3 0 0 2 990
PP+HDPE flakon - - - - - - - -
Összesen 863 649 1 032 756 1 219 949 1 154 731 1 165 334 1 309 011 1 237 005 1 170 429
Változás megelőző
évhez képest %
100% 120% 118% 95% 101% 112% 94% 95%
* csomagolóanyag hányad nélkül
** várható
Anyagfajta 2013 2014
Lakosság (kg)
Hullámkarton 79 527 13 274
Vegyes papír* 602 429 691 714
PET palack 86 679 83 189
Társított 17 442 17 407
Vegyes üveg 223 190 238 390
PE fólia 22 070 26 299
Alumínium italos doboz 2 144 2 842
PP+HDPE flakon 874 8 984
Összesen 1 034 355 1 082 099
Változás megelőző
évhez képest %
88% 105%
* csomagolóanyag hányad nélkül
** várható
Lakossági szelektíven begyűjtött anyagok mennyisége Veszprémben hulladék sorsa

A szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtése egy tömörítésre is alkalmas, nagy befogadó kapacitású gépjárművel történik.
A különböző anyagfajták ürítésére más-más napon kerül sor, így nem keveredik össze az Önök által szelektíven gyűjtött hulladék.
Az összegyűjtött anyagokat a „VHK” Nonprofit Kft. a Veszprém, Kistó utca 8. szám alatti telephelyére anyagfajtánként külön-külön szállítja be, ahonnan az a válogatást és a bálázást követően hasznosító üzemekbe kerül.

Társaságunk a gyűjtés technikáját is folyamatosan fejleszti, hogy a megnövekedett igényeknek meg tudjon felelni.

A "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. cégünk jogelődjeként 1998-ban az országban az elsők között avatta fel hulladékválogató és -bálázó csarnokát, melyet pályázatok útján nyert pénzből épített fel.

Az évek során rohamosan növekvő mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésére már kicsinek bizonyult ez a csarnok, így a Kohéziós Alap -korábban ISPA- támogatásával megvalósult regionális hulladékkezelési rendszer keretében megépült egy korszerűbb és nagyobb befogadó kapacitású válogató csarnok. Ebben az előkezelő üzemben folyik Veszprém városból és a gyűjtőkörzetünk többi településéről begyűjtött csomagolási- és egyéb hasznosítható hulladékok válogatása és bálázása.

hulladék sorsa
hulladék sorsa

Az előkezelés folyamata

A válogatócsarnokba beszállított szelektív hulladék egy szállítószalag rendszeren keresztül a válogatókabinba jut, ahol a műanyagokat fajtái szerint (PE, HDPE, LDPE, PET, PS, PP), illetve az üdítős és ásványvizes palackokat szín szerint tovább szortírozzák, továbbá kikerülnek a műanyagok közül az italos kartondobozok, valamint az alumínium italos dobozok.

A szétválogatott anyagokat bálázást követően társaságunk a további hasznosítást végző gazdálkodó szervezetekhez szállítja.

hulladék sorsa
hulladék sorsa

Sajnos még mindig sokan nem tudhatják, mire is szolgálnak a hulladékgyűjtő szigetek, hiszen itt helyezik el a feleslegessé vált lomokat, illetve a szemetet. Ez a cselekmény amellett, hogy illegális hulladéklerakásnak minősül, megnehezíti mind a környékben lakók, mind a környezet védelme érdekében a gyűjtőszigeteket előírásszerűen használók életét. Az illegális hulladéklerakást a törvény a 150.000,- Ft-os pénzbírságtól kezdve akár az 5 évig terjedő szabadságvesztésig is büntetheti.

hulladék sorsa

A kellemetlen esztétikai látvány mellett ez a szigetek rendeltetésszerű használatát is megnehezíti, hiszen a szigetre érkező gyűjtőautók az anyagfajtánként különválogatott hulladék begyűjtését és nem a szemét elszállítását végzik.

Kérjük Önöket, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek edényeibe csak az edényeken található útmutatók alapján újrahasznosítható hulladékokat helyezzenek, valamint a környékükre se tegyenek egyéb szemetet!

Ha már a sziget megtelt, amikor meglátogatja, kérjük türelmét: az edényeket hetente két-három alkalommal is ürítjük, igyekezve lépést tartani a válogatva gyűjtött hulladékok növekvő mennyiségével.

Ebben az esetben kérjük, keresse fel a „VHK” Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtő udvarát Veszprémben a Kistó u. 8. szám alatt, ahol akár nagyobb mennyiségű hasznosítható csomagolási hulladék is elhelyezhető nyitva tartási időben.

Cégadatok
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Kistó utca 8.
+36 88 410 882
+36 88 411 778
Székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Közérdekű adatok
Hulladék Kisokos