Akadálymentes honlap

A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék rakható le. Az elhelyezhető hulladékok típusait és azok mértékét mindig az üzemeltető határozza meg.

A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője az ÉBH Nonprofit Kft., MINT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NEVÉBEN ELJÁRÓ „VHK” VESZPRÉMI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

A HULLADÉKUDVAR GYŰJTŐKÖRZETE

A gyűjtő körzet lakossága a hulladékgyűjtő udvart díjmentesen csak abban az esetben veheti igénybe, ha személyazonosságát, lakcímét igazolja.

Amennyiben a lakcímkártyán szereplő lakcím nem tartozik az udvar gyűjtőkörzetébe, a körzetben lévő fogyasztási helyre (pl. nyaraló) vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számla bemutatása szükséges a hulladék leadásához.

A hulladékudvarban építési-bontási illetve nem háztartásban keletkező mennyiségű hulladék NEM adható le. Ennek lehetőségeiről (konténer rendelés, hulladék gyűjtőpont) tájékozódhat a VKSZ Zrt honlapján itt.

Gazdálkodó szervezettől kizárólag a veszprémi gyűjtőkörzetből áll módunkban hulladékot átvenni!
Nem természetes személy ingatlanhasználóktól szelektív csomagolási hulladékot, lomhulladékot és zöld hulladékot nem áll módunkban átvenni.

Lom- és zöldhulladékaik tekintetében kérjük, keressék fel a VKSZ Zrt. hulladékgyűjtő telephelyét (cseri murvabánya mellett)!

Gazdálkodó szervezettől a fentieken kívül átvehető hulladékok mennyiségi korlátja azonos a lakossági átvételre vonatkozó feltételekkel.

Gazdálkodó szervezetek részére a hulladékudvar igénybevétele térítésköteles! Árakról tájékozódhat itt.

HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

Cím: 8200 Veszprém, Kistó u. 8.
Email cím: hulladek@vhkn.vkszrt.hu
Internet: www.vhkn.hu
Nyitva tartás: itt található
Hulladékgyűjtő udvar
1. A hulladékudvarba való belépés előtt meg kell állni a portán, belépési dokumentumot kell kérni.
Hulladékgyűjtő udvar
2. A mérlegház előtt levő hídmérlegen a hulladékudvar kezelő leméri a gépjárművet belépéskor.
Hulladékgyűjtő udvar
3. A hulladékudvar kezelő utasítása alapján a hulladékot a megfelelő helyre kell lepakolni.
Hulladékgyűjtő udvar
4. Lepakolást követően a mérlegre vissza kell állni, ismételt mérés következik. Amennyiben a hulladék átvételről igazolásra van szüksége, ekkor kérhető, illetve ekkor kerül aláírásra a portán kapott papír, melyet kilépéskor fel kell mutatni.
Cégadatok
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Kistó utca 8.
Székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Közérdekű adatok