Akadálymentes honlap

A hulladékkezelés szakszerű végzésének feladatát a jogszabályok az Önkormányzatokra ruházzák. Az önkormányzatok felelősek a települési szilárd hulladék kezeléséért. A hulladékról szóló 2012. évi XCLXXXV. tv. a települési önkormányzatok kötelező feladataként írja elő a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését. A hulladékról szóló törvényből fakadóan egy sor olyan szabályozás látott napvilágot, ami alapján a hulladékgazdálkodásban résztvevők - önkormányzatok, szolgáltatók, lakosság, gazdálkodó szervezetek - szabályozott körülmények között végezhetik feladataikat, illetve vehetik igénybe a szolgáltatást. (A közszolgáltató kiválasztása 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet; A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása 64/2008 (III. 28.) Korm. rendelet; A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről , valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet)

A háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként cégünk, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

Társaságunk tevékenységének végzéséhez rendelkezik veszélyes- és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladék gyűjtési- és szállítási engedéllyel, hulladékkezelési engedéllyel, telepengedéllyel, továbbá közszolgáltatási engedéllyel, valamint Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Minősítő Okirattal is.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) rendelete alapján helyi rendeletében szabályozza Veszprémben a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

Társaságunk a kommunális hulladékgyűjtés területén ún. regionális feladatot lát el. Veszprém városán kívül további 26 településen végezzük tevékenységünket az adott Önkormányzatok települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése alapján.

A lakosságnál az edényzet típusa az 60 l-től 1100 literes edényzetig terjed, mely edénytípusokat valamennyi gyűjtőjárművünk képes üríteni. Gazdálkodó szervezetek esetében az edényzet kibővül 3 - 4,2 - 5 - 7 m3-es konténerekkel. Ezen konténereket egyedi gépjárművekkel ürítjük.

A hulladékgyűjtési körzetek kialakításánál figyelembe vettük, hogy a lakosságnak, illetve gazdálkodó szervezeteknek szabad mozgásteret biztosítsunk a gyűjtő edényzet űrtartalmának, illetve az ürítési gyakoriság megválasztásának tekintetében. Közegészségügyi szempontból szükséges a gyűjtőedényeket hetente legalább egy alkalommal ürítenünk. A gyűjtőedények befogadóképességének és elhelyezhetőségének figyelembevételével a tömbházas körzetekben az ürítés gyakorisága lehet akár hetente kettő, illetve három alkalom is.

Cégünk filozófiája szerint munkatársaink felelősek gyűjtési körzetükért, melynek köszönhetően a gyűjtés-szállítás tekintetében az ügyfélpanaszok száma minimálisra csökkent.

Cégadatok
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Kistó utca 8.
+36 88 410 882
+36 88 411 778
Székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Közérdekű adatok
Hulladék Kisokos