Akadálymentes honlap

2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 1., asz.: 24814058-2-19) végzi Veszprémben és további 26 településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

Cégünk elkötelezett, hogy minden ügyfele számára magas színvonalú, hatékony és környezetbarát hulladékkezelési szolgáltatást nyújtson.
Célunk szolgáltatásaink folyamatos és zavartalan biztosítása, mely ügyfeleink megelégedettségének alapja. Ezért a tevékenységeinket kiszolgáló folyamatok minőségét és folyamatos javítását a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével stratégiai jelentőségű célkitűzésként kezeljük, hogy a jövő generációi tiszta és egészséges környezetben élhessenek.

2012. július 1-vel a Kohéziós Alap -korábban ISPA- néven ismert projekt keretében Veszprém megye 158 települését kiszolgáló regionális hulladékkezelő rendszer valósult meg, amely megteremtette a legmagasabb elvárásoknak megfelelő, korszegű hulladékgazdálkodás feltételeit. Cégünk ennek a rendszernek a részeként végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét.

A „VKSZ” Zrt. több évtizeden keresztül végezte Veszprémben és további 20 településen a települési szilárd hulladék gyűjtését, kezelését.
A Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként 2012. január 1-vel újabb 5 település, 2012 július 1-vel további 1 település csatlakozott a „VKSZ” Zrt. szolgáltatási területéhez.

A háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként cégünk, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

Január 1-én kívül hétköznapra eső ünnepnapok alkalmával sem szünetel szolgáltatásunk.
Dolgozóink csak a szerződött, megállapodott mennyiségű hulladék tároló edényeket ürítik.
Többlethulladék céljára Cégünk nevével ellátott műanyag gyűjőtzsák vásárolható Ügyfélszolgálati irodánkban. A zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításának és kezelésének teljes díját. Munkatársaink ezeket a gyűjtőedények mellé helyezett zsákokat ürítési napokon szállítják el.

Veszprém város területén jogelőd cégünk a „VKSZ” Zrt. 2013. január 1-től bevezette a házhoz menő lom hulladék gyűjtést.
A bevezetés évének tapasztalatai alapján az előfordult hibák kijavításával és az észrevételek megfontolásával Cégünk a jövőben is tovább kívánja folytatni ezt az emelt szintű szolgáltatást, melyröl részletesebben itt olvashat.
Ezt a szolgáltatást veszprémi lakossági ügyfeleink külön térítési díj megfizetése nélkül évente egy alkalommal vehetik igénybe.

Szolgáltatási területünk többi településén a megszokott rend szerint történik a lom hulladékok évi egyszeri összegyűjtése. A gyűjtéssel kapcsolatban kérjük, figyelje az Önkormányzatok hirdetményét, illetve honlapunk tájékoztatását.

Veszprém város területén jogelődünk a „VKSZ” Zrt. 2012. októberében bevezette az őszi házhoz menő zöldhulladék gyűjtést. Az elmúlt évek tapasztalatai és a felmerülő igények alapján, 2015. tavaszán elindult a tavaszi zöldhulladék gyűjtés is, tovább emelve a lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonalát.
A tavaszi és az őszi zöldhulladék gyűjtést a szolgáltató az önkormányzati rendeletnek megfelelően, veszprémi lakosok részére, a meghirdetett, előre egyeztetett időpontokban külön térítési díj nélkül végzi. A gyűjtés a lomtalanításhoz hasonlóan kizárólag előzetes bejelentkezés alapján történik. Részletes információkat itt olvashat.

Veszprémben 1997. óta folyik szelektív hulladékgyűjtés, az országban elsők között fektettük le a környezetkímélő hulladékkezelés alapjait.
A rendszer bővítése, korszerűsítése azóta folyamatosan zajlik, és reményeink szerint ez a fejlődés a jövőben tovább gyorsul.
A veszprémiek már bizonyították, hogy készek tenni a környezetükért, hiszen a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége évről évre növekszik. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének évében a lakosság 88 tonna hulladékot válogatott anyagfajtánként, míg 2014-ben majd 12-szerese több, mint 1.082 tonna kerülhetett hasznosításra.
2006-ig a megyeszékhelyen kívül további 6 település kérte fel a "VKSZ" Zrt.-t a szelektív hulladékgyűjtési rendszerének üzemeltetésére. 2011-ben az Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként szolgáltatási területünk majd minden településén kialakításra kerültek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Ezeken a településeken is fokozatosan nő a hasznosításra átadott hulladék mennyisége, mely 2014. évben már túllépte a 252 tonnát. A szelektív hulladékgyűjtés sikere azonban nemcsak a korszerű technológián, hanem a településeken élők együttműködésén és odafigyelésén is múlik.

A szelektív hulladékok gyűjtését, előkezelését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként cégünk, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

Köszönjük eddigi együttműködésüket! Kérjük, továbbra is gyűjtsék szelektíven a háztartásban keletkező hulladékot, hogy újra termék, és ne szemét legyen belőle!

Cégünk veszélyes hulladék begyűjtési- és szállítási engedéllyel is rendelkezik.
Bizonyos veszélyes- és különleges kezelést igénylő hulladékok gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként cégünk, a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

Szolgáltatási területünkön élő lakosok bizonyos veszélyes- és különleges kezelést igénylő hulladékukat egy átlagos háztartásban keletkező mennyiségig térítésmentesen adhatják le Veszprém, Kistó u. 8. szám alatt lévő Hulladékgyűjtő udvarban.

Az átadható hulladékok listáját itt találja.

Cégünk jelenleg a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül Veszprémben, a Kistó u. 8. sz. alatti telephelyén üzemeltet Hulladékgyűjtő udvart.
A Hulladékgyűjtő udvarban bizonyos csomgalási hulladékok mellett több fajta veszélyes- és különleges kezelést igénylő hulladék leadására van lehetőség, melyről részletesebben itt olvashat.
A Hulladékgyűjtő udvar igénybe vételére szolgáltatási területünk lakossági ügyfeleinek térítés mentesen van lehetőségük.
A gazdálkodó szervezetek hulladékátadásával kapcsolatos feltételekről részletesebben itt olvashat.

A részletekről itt olvashat.

Cégadatok
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Kistó utca 8.
Székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Közérdekű adatok
Hulladék Kisokos