Akadálymentes honlap

Jogszabályok

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
2010. január 1.
 
2011. január 1 – december 21.
 
2011. december 22 – december 31.
 
2012. január 1 – április 6.
 
2012. április 7 – július 5.
 
2012. július 6 - december 31.
 
2013. január 1-től
Nem hatályos.
 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
2013. január 1.
 
2013. január 2 – április 3.
 
2013. április 4 – május 9.
 
2013. május 10 – június 30.
 
2013. július 1 – július 11.
 
2013. július 12 augusztus 3.
 
2013. augusztus 4 – október 21.
 
2013. október 22 – november 18.
 
2013. november 19 – december 30.
 
2013. december 31.
 
2014. január 1 – február 14.
 
2014. február 15 –február 17.
 
2014. február 18- március 14.
 
2014. március 15 –szeptember 29.
 
2014. szeptember 30 – október 6.
 
2014. október 7 – november 4.
 
2014. november 5 – december 14.
 
2014. december 15 – december 31.
 
2015. január 1 –június 30.
 
2015. július 1 - december 3.
 
2015. december 4 - december 22.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.314620

2015. december 23 - december 31.  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.316384
2016. január 1 - március 31. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.316384
2016. április 1 - június 30. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.316385
2016. július 1-től http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.321870
 
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
2013. május 10 –június 30.
 
2013. július 1 –október 21.
 
 
2013. október 22 – október 31.
 
 
2013. november 1 – december 30.
 
2013. december 31- 2014. február 17.
 
2014. február 18 – február 28.
 
 
2014. március 1 – március 31.
 
 
2014. április 1 –augusztus 31.
 
 
2014. szeptember 1 – szeptember 30.
 
2014. október 1 – október 6.
 
 
2014. október 7 –augusztus 31.
 
 
2015. szeptember 1 -től
 
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
2010. december 30 -
2012. március 28.
 
2012. március 29 – december 31.
 
2013. január 1- 2016. március 31
 
2016. április 1 - től
 
 
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
2013. január 1.
 
2013. január 2 – december 31.
 
2014. január 1 – szeptember 4.
 
2014. szeptember 5 - december 31.
 
2015. január 1-től
Nem hatályos.
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
2015. január 1 – június 30.
 
2015. július 1 - december 31.
 
2016. január 1.
 
2016. január 2-től 
 
 
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
 
 
 A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
2010. január 1 – szeptember 4.
 
2013. szeptember 5-től
Nem hatályos.
 
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
2013. szeptember 5.
 
2013. szeptember 6 – december 31.
 
2014. január 1- december 31.
 
2015. január 1- június 30.
 
2015. július 1 – december 31.
 
2016. január 1 - március 31.
 
2016. április 1- től
 
 
A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
2010. január 1 – szeptember 4.
 
2013. szeptember 5-től
Nem hatályos.
 
 
A hulladékjegyzékről szóló72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
 
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet.
2010. január 1 – szeptember 3.
 
2013. szeptember 4 - szeptember 29.
 
2014. szeptember30-tól
Nem hatályos.
 
 
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
2010. január 1 – december 31.
 
2011. január 1 – október 17.
 
2012. október 18 –december 31.
 
2014. január 1 – szeptember 4.
 
2014. szeptember 5 –
2015. március 4.
 
2015. március 5 – augusztus 14.
 
2015. augusztus 15-től
Nem hatályos.
 
 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7) Korm. rendelet
2015. augusztus 16-tól
 
 
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
2010. január 1 – április 30.
 
2010. május 1 – december 31.
 
2011. január 1 –
2013. július 19.
 
2013. július 20 –december 31.
 
2014. január 1-től
 
 
A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet
2010. január 1-től
 
 
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
2010. január 1 – március 30.
 
2011. március 3 1- 2013. február 7.
 
2013. február 8 – 2015 április 28.
 
2015. április 29-től
 
 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 21.) Korm. rendelet
2016. április 1 – től
 
 
 
Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályiról szóló 69/2016. (III. 21.) Korm. rendelet
2016. április 1 – től
 
 
 
 A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
2010. január 1 – május 5.
 
2010. május 6 – május 31.
 
2013. június 1 – december 31.
 
2014. január 1-től
 
 
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
2010. január 1 – március 30.
 
2011. március 31-
2013. február 7.
 
2013. február 8-tól
 
 
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
2016. május 25 – től
 
 
 
 
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
2016. május 25 – től
 
 
 
A díjképzéssel kapcsolatos
2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályok
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény 21; 23. §-a
2011. január 1 – december 21.
 
2011. december 22 – december 31.
 
2012. január 1 – április 6.
 
2012. április 7 – július 5.
 
2012. július 6 - december 31.
 
2013. január 1-től
Nem hatályos.
 
 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §, 91/A-B. §-ok és a 92/A. §-a
2013. január 1 - június 30-ig
 
 
2013. július 1 – től.
 
 
2014. november 5 – től
 
2014. október 7 – től.
 
2015. január 1-től
 
 
2015. július 1–december 3.
 
 
2015. december 4-december 22.
 
 
2015. december 23-december 31.
 
2016. január 1 –március 31.
 
 
2016. április 1 - június 30.
 
 
2016. július 1 - től
 
 
 
 
 A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
2013. május 10.
 
2013. május 11 – június 30.
 
2013. július 1 – október 21.
 
2013. október 22 – október 31.
 
2013. november 1 – december 30.
 
2013. december 31 –
2014. február 17.
 
2014. február 18 – február 28.
 
2014. március 1 – március 31.
 
2014. április 1 – augusztus 31.
 
2014. szeptember 1 - szeptember 30.
 
2014. október 1 – október 6.
 
2014. október 7-től
 
 
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
2010. január 1 – december 29.
 
2010. december 30 –
2012. március 28.
 
2012. március 29 – december 31.
 
2013. január 1- 2016. március 31.
 
2016. április 1 - től
 
 
 
 
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
2013. november 22.
 
2013. november 23 – december 30.
 
2013. december 31.
 
2014. január 1.
 
2014. január 2 – február 17.
 
201. február 18 - 2014. július 31
 
2014. augusztus 1 – október 6.
 
2014. október 7 – 2015. július 31.
 
2015. augusztus 1-től
 
 

 - 2014. évi XXXIX. törvény egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról

 
 

 

Adatlapok

Házhoz menő szelektív gyűjtés

Letölthető anyagok

Tájékoztatók
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó engedélyek
 
 

Rendeletek - Bakonybél

Rendeletek - Bakonynána

 
 
 

Rendeletek - Bánd

Rendeletek - Borzavár

 
 
 
 
 
 
 

Rendeletek - Csehbánya

Rendeletek - Eplény

 
 

Rendeletek - Felsőörs

 
 
 

Rendeletek - Hajmáskér

 
 
 
 
 

Rendeletek - Hárskút

Rendeletek - Herend

 
 
 
 
 
 

Rendeletek - Hidegkút

 
 
 
 
 

Rendeletek - Lókút

Rendeletek - Márkó

 
 
 

Rendeletek - Nagyesztergár

 
 
 
 
 
 

Rendeletek - Nemesvámos

 
 
 

Rendeletek - Olaszfalu

 

Rendeletek - Pétfürdő

 
 
 
 

Rendeletek - Porva

 

Rendeletek - Sóly

 
 
 
 
 

Rendeletek - Tótvázsony

 
 
 
 
 

Rendeletek - Szentgál

 

Rendeletek - Szentkirályszabadja

Rendeletek - Városlőd

Rendeletek - Veszprém

Rendeletek - Veszprémfajsz

 

Rendeletek - Zirc

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Cégadatok
„VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
8200 Veszprém, Kistó utca 8.
+36 88 410 882
+36 88 411 778
Székhely:
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Közérdekű adatok
Hulladék Kisokos
Balatoni korona elfogadóhely